Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/1/2/9/familjedaghemmethoppet.se/httpd.www/wds_cms/admin/connect_database.php on line 3 Likabehandlingsplan

Familjedaghemmet Hoppet

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /customers/1/2/9/familjedaghemmethoppet.se/httpd.www/wds_cms/admin/connect_database.php on line 3

Likabehandlingsplan


Familjedaghemmet har sedan tidigare i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sedan 1 januari 2009 har bestämmelserna ändrats något. Likabehandlingsarbetet regleras av två lagat istället för en:

Diskrimineringslagen (2008:567) som rör utbildningsområdet respektive 14 kap. Skollagen (1985:1199) och det finns två nya diskrimineringsgrunder. Men fokus för familjedaghemmets arbete är detsamma – att arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Det är förbjudet att

Diskriminera ett barn på grund av

menypunkt11.gif kön

menypunkt11.gif etnisk tillhörighet

menypunkt11.gif religion eller annan trosuppfattning

menypunkt11.gif sexuell läggning

menypunkt11.gif könsöverskridande identitet eller uttryck (sedan 1 januari 2009)

menypunkt11.gif ålder (sedan 1 januari )

Vår vision

Hos oss i familjedaghemmet Hoppet ska alla barn kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,  eller ålder. Ingen form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling får förekomma.

Familjedaghemmet Hoppet © 1993 | Sankt Mickelsgatan 141 | 129 44 Hägersten | E-post: yvonne_hansson at yahoo.se | Tel: 0708-66 46 75